Jobber som kvalifiserer for DV Lottery

Du må ha 2 års erfaring i en av disse yrkene de siste 5 årene eller en amerikansk videregående skole eller utenlandsk tilsvarende.

O * NET Yrke Tittel O * NET-kode
Regnskapsførere førere~~POS=HEADCOMP 13 til 2011,01
aktuarer 15 til 2011,00
Forretningsrettsdommere, dommere og høringsansvarlige 23 til 1021,00
Ledere for administrative tjenester 11 til 3011,00
Voksenlitteratur, utdannelse, og lærere og instruktører for GED 25 til 3011,00
Ledere for reklame og kampanjer 11 til 2011,00
Luft- og romteknikk og driftstekniker 17 til 3021,00
Luftfartsingeniører 17 til 2011,00
Forvaltere av landbruksavlinger 11 til 9011,02
Landbruksingeniører 17 til 2021,00
Landbruksinspektører 45 til 2011,00
Jordbruksvitenskapslærere, postsecondary 25 til 1041,00
Flygeledere 53 til 2021,00
Spesialister på flymotorer 49 til 3011,02
Airframe-and-Power-Plant Mechanics 49 til 3011,01
Flygerpiloter, kopiloter og flyingeniører 53 til 2011,00
anestesi~~POS=TRUNC 29 til 1061,00
Dyreforskere 19 til 1011,00
antropologer 19 til 3091,01
Antropologi- og arkeologilærere, postsecondary 25 til 1061,00
Takstmenn, eiendommer 13 til 2021,02
Voldgiftsmenn, meklere og forliksmenn 23 til 1022,00
arkeologer 19 til 3091,02
Arkitekter, bortsett fra landskap og marine 17 til 1011,00
Arkitektoniske tegnere 17 til 3011,01
arkivarer 25 til 4011,00
Område, etniske lærere og kulturstudier, postsekondary 25 til 1062,00
Art Director 27 til 1011,00
Kunst-, drama- og musikklærere, postsecondary 25 til 1121,00
sakkyndige 13 til 2021,01
astronomer 19 til 2011,00
Atletiske trenere 29 til 9091,00
Atmosfæriske og romfarlige forskere 19 til 2021,00
Audio- og videoutstyrsteknikere 27 til 4011,00
audiografer 29 til 1121,00
Spesialister på audiovisuelle samlinger 25 til 9011,00
revisorer 13 til 2011,02
Luftfartsinspektører 53 til 6051,01
Avionics-teknikere 49 til 2091,00
biokjemikere 19 til 1021,01
Biologiske naturfagslærere, postsecondary 25 til 1042,00
biologer 19 til 1020,01
Biophysicists 19 til 1021,02
Båtbyggere og skipsruter 47 til 2031,05
Boilermakers 47 til 2011,00
bokbinderier 51 til 5012,00
Nyhetsanalytikere 27 til 3021,00
Kringkastede teknikere 27 til 4012,00
Budsjettanalytikere 13 til 2031,00
Kalibrering og instrumentering teknikere 17 til 3023,02
Reparatører av kameraer og fotografisk utstyr 49 til 9061,00
Kameraoperatører 51 til 5022,04
Kameraoperatører, TV, video og film 27 til 4031,00
Teppeinstallatører 47 til 2041,00
Kartografer og fotogrammetrister 17 til 1021,00
tegnere 27 til 1013,03
Takfliser installatører 47 til 2081,01
Sentralkontor og PBX installatører og reparatører 49 til 2022,01
Kokker og hodekokker 35 til 1011,00
Kjemiske ingeniører 17 til 2041,00
Kjemilærere, postsecondary 25 til 1052,00
kjemikere 19 til 2031,00
Barnebidrag, savnede personer og arbeidsledighetsforsikring svindeletterforskere 33 til 3021,04
Barne-, familie- og skolearbeidere 21 til 1021,00
kiropraktorer 29 til 1011,00
koreografer 27 til 2032,00
Anleggstekniker 17 til 3022,00
Sivilingeniører 17 til 2051,00
Krav til eksaminatorer, eiendom og havariforsikring 13 til 1031,01
geistlige 21 til 2011,00
Kliniske psykologer 19 til 3031,02
Trenere og speidere 27 til 2022,00
Kommersielle og industrielle designere 27 til 1021,00
Kommersielle piloter 53 til 2012,00
Leder for kompensasjon og fordeler 11 til 3041,00
komponister 27 til 2041,03
Forvaltere av datamaskiner og informasjonssystemer 11 til 3021,00
Datamaskinvareingeniører 17 til 2061,00
Dataprogrammerere 15 til 1021,00
Informatikklærere, postsecondary 25 til 1021,00
Datasikkerhetsspesialister 15 til 1071,01
Ingeniører for programvare, applikasjoner 15 til 1031,00
Ingeniører for programvare, systemprogramvare 15 til 1032,00
Datastøttespesialister 15 til 1041,00
Konstruksjon snekkere 47 til 2031,01
Byggeledere 11 til 9021,00
Copy Writers 27 til 3043,04
coroners 13 til 1041,06
Kostnadsestimatorer 13 til 1051,00
Kostymedeltagere 39 til 3092,00
Rådgivende psykologer 19 til 3031,03
Kreative forfattere 27 til 3043,02
Kredittanalytikere 13 til 2041,00
Kriminelle etterforskere og spesialagenter 33 til 3021,03
kuratorer 25 til 4012,00
Skreddersydde skreddersøm 51 til 6052,02
dansere 27 til 2031,00
Reparatører av databehandlingsutstyr 49 til 2011,02
Databaseadministratorer 15 til 1061,00
Tannleger, general 29 til 1021,00
Desktop-utgivere 43 til 9031,00
Kostholdsteknikere 29 til 2051,00
Kostholds- og ernæringsfysiologer 29 til 1031,00
Regissører - scenen, film, TV og radio 27 til 2012,02
Direktører, religiøse aktiviteter og utdanning 21 til 2021,00
Dot Etchers 51 til 5022,08
Økonomilærere, postsecondary 25 til 1063,00
økonomer 19 til 3011,00
redaktører 27 til 3041,00
Utdanningsadministratorer, barneskolen og ungdomsskolen 11 til 9032,00
Utdanningsadministratorer, postsecondary 11 til 9033,00
Utdanningsadministratorer, førskole- og barnevernssenter / -program 11 til 9031,00
Utdanningspsykologer 19 til 3031,01
Utdannings-, yrkes- og skoleledere 21 til 1012,00
Elektronikk- og elektronikkreparatører, Powerhouse, Substation og Relay 49 til 2095,00
Elektriske tegner 17 til 3012,02
Elektrotekniker 17 til 3023,03
Elektriske ingeniører 17 til 2071,00
Elektriske kraftledningsinstallasjoner og -reparatører 49 til 9051,00
Elektromekaniske teknikere 17 til 3024,00
Operatører av elektronisk maskering 51 til 5022,09
Elektronikkteknikere 17 til 3023,01
Elektronikkingeniører, bortsett fra datamaskiner 17 til 2072,00
Elektrotyper og stereotyper 51 til 5022,10
Barneskolelærere, bortsett fra spesialundervisning 25 til 2021,00
Heisinstallatører og -reparatører 47 til 4021,00
balsamerte 39 til 4011,00
Ingeniørledere 11 til 9041,00
Ingeniørlærere, postsekondary 25 til 1032,00
Engelsk språk- og litteraturlærere, postsecondary 25 til 1123,00
Graveringsoppsettoperatører 51 til 5023,08
Miljøforskere og spesialister, inkludert helse 19 til 2041,00
epidemiologer 19 til 1041,00
Representanter og offiserer for like muligheter 13 til 1041,03
Utøvende sekretærer og administrative assistenter 43 til 6011,00
Utstillingsdesignere 27 til 1027,02
Familie- og allmennleger 29 til 1062,00
Rådgivere for gårds- og hjemmeledelse 25 til 9021,00
Film- og videoredigerere 27 til 4032,00
Filmlaboratorieteknikere 51 til 9131,04
Finansanalytikere 13 til 2051,00
Økonomiske eksaminatorer 13 til 2061,00
Økonomiske ledere, filial eller avdeling 11 til 3031,02
Brannetterforskere 33 til 2021,02
Brannforebyggende og beskyttelsesingeniører 17 til 2111,02
Førstelinjeledere og leder / veiledere - loggarbeidere 45 til 1011,05
Førstelinjeledere og leder / veiledere - Byggfagarbeidere 47 til 1011,01
Førstelinjestilsynere / ledere av mekanikk, installatører og reparatører 49 til 1011,00
Førstelinjeledere / ledere for politi og detektiv 33 til 1012,00
Forvaltere av fiskekroker 11 til 9011,03
Montører, strukturell metall-presisjon 51 til 2041,02
Matforskere og teknologer 19 til 1012,00
Ledere for matservering 11 til 9051,00
Lærere i fremmedspråk og litteratur, postsecondary 25 til 1124,00
Rettsmedisinske teknikere 19 til 4092,00
Veiledere for skogbrannslukking og forebygging 33 til 1021,02
Foresters 19 til 1032,00
Skog- og konserveringsvitenskapslærere, postsecondary 25 til 1043,00
Begravelsesdirektører 11 til 9061,00
Gassapparatreparatører 49 til 9031,02
Operatører av gasskompressor 53 til 7071,02
geografer 19 til 3092,00
geologer 19 til 2042,01
Glassblåsere, molders, benders og finishers 51 til 9195,04
Ledere fra statlige tjenester 11 til 1011,01
Graduate Teaching Assistants 25 til 1191,00
Grafiske designere 27 til 1024,00
Håndkomponister og typebokstaver 51 til 5022,01
Helseutdannere 21 til 1091,00
Helsespesialitetslærere, postsekondary 25 til 1071,00
Varme- og klimaanleggsmekanikk 49 til 9021,01
historikere 19 til 3093,00
Historielærere, postsecondary 25 til 1125,00
Husveiledere 37 til 1011,01
Human Resources Managers 11-3040,00
hydrologer 19 til 2043,00
Industrielle ingeniører 17 til 2112,00
Ledere for industriell produksjon 11 til 3051,00
Ingeniører for industriell sikkerhet og helse 17 til 2111,01
Industri-organisasjonspsykologer 19 til 3032,00
Instruksjonskoordinatorer 25 til 9031,00
Forsikringsvakter, Autoskader 13 til 1032,00
Forsikringsselskaper 13 til 2053,00
Interiørdesignere 27 til 1025,00
Internister, general 29 til 1063,00
jewelers 51 til 9071,01
Jobbskrivere 51 til 5021,00
Dommere, sorenskriverdommere og sorenskrivere 23 til 1023,00
Barnehagelærere, bortsett fra spesialundervisning 25 til 2012,00
Landskapsarkitekter 17 til 1012,00
Advokatfullmektiger 23 til 2092,00
Lawn Service Managers 37 til 1012,01
advokater 23 til 1011,00
bibliotekarer 25 til 4021,00
Lånekonsulenter 13 til 2071,00
Lånoffiserer 13 til 2072,00
Lokomotivingeniører 53 til 4011,00
maskinister 51 til 4041,00
Ledelsesanalytikere 13 til 1111,00
Marine arkitekter 17 til 2121,02
Marine lastekontrollører 53 til 6051,03
Marine ingeniører 17 til 2121,01
Markedsundersøkelsesanalytikere 19 til 3021,00
Markedsførere 11 til 2021,00
Materiellingeniører 17 til 2131,00
Materialforskere 19 til 2032,00
Matematisk realfagslærere, postsekondary 25 til 1022,00
Matematiske teknikere 15 til 2091,00
matematikere 15 til 2021,00
Mekaniske tegnere 17 til 3013,00
Mekanisk ingeniør teknikere 17 til 3027,00
Mekaniske ingeniører 17 til 2141,00
Mekaniske inspektører 51 til 9061,02
Medisinske og kliniske laboratorieteknologer 29 til 2011,00
Medisinske og helsetjenester ledere 11 til 9111,00
Sosialarbeidere i medisinsk og offentlig helse 21 til 1022,00
Medisinske forskere, unntatt epidemiologer 19 til 1042,00
Møte- og konferanseplanleggere 13 til 1121,00
Psykisk helse og rusmisbruk sosialarbeidere 21 til 1023,00
Rådgivere for mental helse 21 til 1014,00
Metallfabrikanter, strukturelle metallprodukter 51 til 2041,01
mikrobiologer 19 til 1022,00
Lærere på ungdomsskolen, bortsett fra spesial- og yrkesopplæring 25 til 2022,00
byggere 49 til 9044,00
Gruve- og geologiske ingeniører, inkludert gruvesikkerhetsingeniører 17 til 2151,00
Mobil tungt utstyrsmekanikk, unntatt motorer 49 til 3042,00
Modellprodusenter, metall og plast 51 til 4061,00
Model Makers, Wood 51 til 7031,00
Kommunale veiledere for brannslukking og forebygging 33 til 1021,01
Musikkarrangører og orkestratorer 27 til 2041,02
Musikkdirektører 27 til 2041,01
Musikere, instrumental 27 til 2042,02
Naturvitenskapsledere 11 til 9121,00
Nettverkssystemer og datakommunikasjonsanalytikere 15 til 1081,00
Atomingeniører 17 til 2161,00
Teknologer for kjernemedisin 29 til 2033,00
Operatører av kjernekraftreaktorer 51 til 8011,00
Planteskoler og drivhusledere 11 til 9011,01
Sykepleierinstruktører og lærere, postsekondary 25 til 1072,00
Fødselsleger og gynekologer 29 til 1064,00
Bedriftshelse- og sikkerhetsspesialister 29 til 9011,00
Ergoterapeuter 29 til 1122,00
Offset litografiske presseinnstillere og oppsettoperatører 51 til 5023,02
Driftsforskningsanalytikere 15 til 2031,00
Optiske instrumentmontere 51 til 9083,02
Optikere, utlevering 29 til 2081,00
optikere 29 til 1041,00
Orale og maxillofacial kirurger 29 til 1022,00
kjeveortopeder 29 til 1023,00
Malere og illustratører 27 til 1013,01
Malere, konstruksjon og vedlikehold 47 til 2141,00
Paralegals og juridiske assistenter 23 til 2011,00
Park Naturalists 19 til 1031,03
Lim inn arbeidere 51 til 5022,02
Mønster, metall og plast 51 til 4062,00
Mønstermaker, Wood 51 til 7032,00
Barneleger, general 29 til 1065,00
Petroleumsingeniører 17 til 2171,00
Operatører av petroleumsraffineri og kontrollpanel 51 til 8093,02
Tinnhjul og etterbehandlere 51 til 9071,05
farmasøyter 29 til 1051,00
Photoengravers 51 til 5022,03
Fysioterapeuter 29 til 1123,00
Legeassistenter 29 til 1071,00
fysikere 19 til 2012,00
Fysikklærere, postsecondary 25 til 1054,00
Piloter, skip 53 til 5021,03
Rørmontere 47 til 2152,01
Planteforskere 19 til 1013,01
Gipsmaskiner og stukkmurer 47 til 2161,00
Tallerkenbehandlere 51 til 5022,11
Fotpleie 29 til 1081,00
Poeter og tekstforfattere 27 til 3043,01
Politiets detektiver 33 til 3021,01
Statsvitenskapslærere, postsecondary 25 til 1065,00
Politiske forskere 19 til 3094,00
Postmasters og Mail Superintendents 11 til 9131,00
Potters 51 til 9195,05
Strømfordelere og utsendere 51 til 8012,00
Kraftgenererende anleggsoperatører, unntatt operatører av hjelpeutstyr 51 til 8013,01
Presisjonsmønster og dysehjul, ikke-jernholdige metaller 51 til 9195,02
Førskolelærere, bortsett fra spesialundervisning 25 til 2011,00
Trykkfartøy inspektører 13 til 1041,05
Ledere i privat sektor 11 til 1011,02
produsentene 27 til 2012,01
Produktsikkerhetsingeniører 17 til 2111,03
Programdirektører 27 til 2012,03
Forvaltere av eiendommer, eiendommer og foreninger 11 til 9141,00
prosthodontists 29 til 1024,00
psykiatere 29 til 1066,00
Psykologlærere, postsecondary 25 til 1066,00
PR-spesialister 27 til 3031,00
Inspektører for offentlig transport 53 til 6051,02
Innkjøpsagenter og kjøpere, gårdsprodukter 13 til 1021,00
Innkjøp av agenter, unntatt engros-, detaljhandels- og gårdsprodukter 13 til 1023,00
Innkjøpsledere 11 til 3061,00
Stråleterapeuter 29 til 1124,00
Radiologiske teknikere 29 til 2034,02
Radiologiske teknologer 29 til 2034,01
Jernbaneledere og gårdsmestere 53 til 4031,00
Range Managers 19 til 1031,02
Rekreasjonsterapeuter 29 til 1125,00
Rør- eller blåseinstrumentreparatører og tunere 49 til 9063,03
Kjøleskapsmekanikk 49 til 9021,02
Registrerte sykepleiere 29 til 1111,00
Reportere og korrespondenter 27 til 3022,00
Salgsagenter, verdipapirer og råvarer 41 til 3031,01
Salgsingeniører 41 til 9031,00
Salgsledere 11 til 2022,00
Skanneroperatører 51 til 5022,05
skulptører 27 til 1013,04
Videregående lærere, bortsett fra spesial- og yrkesopplæring 25 til 2031,00
Lærere om selvutvikling av utdanning 25 til 3021,00
Tjenesteenhetsoperatører, olje, gass og gruvedrift 47 til 5013,00
Set Designere 27 til 1027,01
Skip og båt kapteiner 53 til 5021,01
Skipsingeniører 53 til 5031,00
Signal- og sporbryterreparatører 49 til 9097,00
Ledere for sosiale og samfunnstjenester 11 til 9151,00
Sosiologilærere, postsecondary 25 til 1067,00
Jordbrukskonservatører 19 til 1031,01
Jordforskere 19 til 1013,02
Spesialpedagoglærere, ungdomsskole 25 til 2042,00
Spesialpedagoglærere, førskole, barnehage og barneskole 25 til 2041,00
Spesialpedagoglærere, videregående skole 25 til 2043,00
Talespråklige patologer 29 til 1127,00
Stasjonsinstallatører og -reparatører, telefon 49 til 2022,05
statistikere 15 til 2041,00
steinhoggere 47 til 2022,00
Lagrings- og distribusjonsledere 11 til 3071,02
strippere 51 til 5022,06
Rådgivere for rusmisbruk og atferdsforstyrrelser 21 til 1011,00
kirurger 29 til 1067,00
Landmålingsteknikere 17 til 3031,01
Inspektører 17 til 1022,00
Skatteeksaminatorer, innkrevere og inntektsagenter 13 til 2081,00
Tekniske direktører / ledere 27 til 2012,05
Tekniske forfattere 27 til 3042,00
Tool and Die Makers 51 til 4111,00
Trafikk teknikere 53 til 6041,00
Opplærings- og utviklingsledere 11 til 3042,00
Opplærings- og utviklingsspesialister 13 til 1073,00
Transformatorreparatører 49 til 2092,04
Transportledere 11 til 3071,01
Kasserere, kontrollører og økonomiansvarlige 11 til 3031,01
By- og regionplanleggere 19 til 3051,00
veterinærer 29 til 1131,00
Yrkesfaglærere Postekondary 25 til 1194,00
Yrkesfaglærere, Middle School 25 til 2023,00
Faglærere, videregående skole 25 til 2032,00
Sveiser-montører 51 til 4121,03
Wellhead Pumpere 53 til 7073,00
Zoologer og dyrelivbiologer 19 til 1023,00